Kender I CO2-aftrykket for jeres farlige affald?

Kender du omfanget af emissioner, som behandlingen af jeres farlige affald genererer og sparer? Og ved du, hvad I kan gøre for at reducere CO2-aftrykket fra affaldshåndteringen i virksomheden?

Fortum Recycling & Waste hjælper jer gerne med at beregne og skabe overblik over CO2-aftrykket for jeres affaldshåndtering.

Kontakt os

icon3

Brug resultaterne af beregningen som en del af jeres virksomheds samlede beregning af CO2-fodaftryk.

icon2

Øg bevidstheden om emissionsdata
og troværdigheden i jeres miljøkommunikation.

icon1

Gør din virksomheds affaldshåndtering mere miljøvenlig. Målret jeres handlinger på basis af vores dokumentation.

kuva1

Pålidelig og gennemsigtig beregning

Vi beregner klimapåvirkningen af transporten og behandlingen af din virksomheds farlige affald. Beregningen er baseret på de faktiske affaldstyper- og mængder, vandindhold samt affaldsbehandlingsmetode og transportafstand. Vi bruger Fortums egne emissionsdata samt den nyeste viden i branchen som grundlag for beregningen.

Prisen for jeres carbon footprint er baseret på karakteren af jeres affald og afhænger af, hvor mange forskellige fraktioner I leverer.

kuva2
kuva3

Udførlig dokumentation

Baseret på vores beregninger udarbejder vi et CO2-aftryk, som din virksomhed kan bruge. Det indeholder oplysninger om den samlede CO2-belastning ved vores behandling af jeres farlige affald. Herunder direkte CO2-emissioner og undgåede emissioner fordelt på affaldsfraktion og behandlingsproces.

Vores eksperter hjælper dig

Sigter I mod CO2-neutral affaldshåndtering? Vi hjælper jer gerne på vej. Carbon footprint er et godt udgangspunkt for at udvikle din virksomheds affaldshåndtering. Når I kender emissionerne fra forskellige aktiviteter, kan I vælge de mest effektive måder at nedbringe klimabelastningen for affaldshåndteringen på.

kuva4