Sortering_Maerkning_booklets

Korrekt affaldshåndtering

Som leverandør af farligt affald er jeres virksomhed ansvarlig for korrekt sortering, emballering, mærkning og deklarering af affaldet.

I PDF'erne 'Sorteringsvejledning' og 'Mærkning og deklarering' finder du nogle gode råd til sortering og mærkning af jeres farlige affald, som sikrer, at I overholder reglerne for farligt gods.

Farligt affald er typisk kendetegnet ved en eller flere af disse egenskaber:

  • Brandfarligt
  • Sundhedsskadeligt
  • Miljøfarligt
  • Giftigt
  • Ætsende

Med os som partner får I afklaret alle spørgsmål og løst alle opgaver - effektivt og sikkert for både mennesker og miljø.